Słupecka Liga Futsalu 17/18

Słupeckiej Ligi FUTSALU na 2017/2018 rok

1. FC Słupca
2. Galeria Słupecka
3. FABNET
4. Meble Mikołajczyk
5. Kopernik Słupca
6. SOKÓŁ Koszuty
7. GETIN  BANK  Słupca

I KOLEJKA: 20.11.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 Meble Mikołajczyk – Kopernik    6:2 (1:0)

godz. 18:35 – 19:05 Fabnet – Sokół                                 2:6 (0:3)

godz. 19:10 – 19:40 Galeria Słupecka – Getin Bank   3:1 (2:1)

godz. 19:45 – 20:15 Sokół – Meble Mikołajczyk          1:2 (0:0)

godz. 20:20 – 20:50 Getin Bank – Fabnet                    3:4 ( 1:1)

II KOLEJKA: 27.11.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 FC Słupca – Galeria Słupecka         1:5 (1:2)

godz. 18:35 – 19:05 Kopernik – Sokół                                5:2 (0:1)

godz. 19:10 – 19:40 Meble Mikołajczyk – Getin Bank   2:2 (1:2)

godz. 19:45 – 20:15 Fabnet – FC Słupca                          5:3 (1:2)

godz. 20:20 – 20:50 Getin Bank – Kopernik                   0:2 (0:1)

III KOLEJKA: 04.12.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 FC Słupca – Meble Mikołajczyk                7:3 (1:2)

godz. 18:35 – 19:05 Galeria Słupecka – Fabnet                           2:3 (1:0)

godz. 19:10 – 19:40 Kopernik – FC Słupca                                 5:2  (2:1)

godz. 19:45 – 20:15 Meble Mikołajczyk – Galeria Słupecka   3:2   (1:2)

godz. 20:20 – 20:50 Sokół – Getin Bank                                    4:2   (2:0)

IV KOLEJKA: 11.12.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 FC Słupca – Sokół                                        3:2   (2:0)

godz. 18:35 – 19:05 Galeria Słupecka – Kopernik                      5:2   (2:0)

godz. 19:10 – 19:40  Fabnet – Meble Mikołajczyk                        3:7   (1:3)

godz. 19:45 – 20:15 Sokół – Galeria Słupecka                             2:4   (1:2)

godz. 20:20 – 20:50 Kopernik – Fabnet                                       1:7   (0:4)

V KOLEJKA: 18.12.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 Getin Bank – FC Słupca                             2:3  (0:2)

RUNDA  REWANŻOWA

godz. 18:35 – 19:05 Kopernik – Meble Mikołajczyk                 3:3   (2:1)

godz. 19:10 – 19:40 Sokół – Fabnet                                               2:5   (0:2)

godz. 19:45 – 20:15 Getin Bank – Galeria Słupecka                   1:0  (0:0)

godz. 20:20 – 20:50 Meble Mikołajczyk – Sokół                        9:1  (4:0)

VI KOLEJKA: 08.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Fabnet – Getin Bank                                  8:2  (4:2)

godz. 18:35 – 19:05 Galeria Słupecka – FC Słupca                   7:2   (2:0)

godz. 19:10 – 19:40 Sokół – Kopernik                                          4:6   (3:1)

godz. 19:45 – 20:15 FC Słupca – Fabnet                                      2:4   (1:1)

godz. 20:20 – 20:50 Getin Bank – Meble Mikołajczyk           0:2   (0:0)

VII KOLEJKA: 15.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Kopernik – Getin Bank                                    1:8   (1:5)

godz. 18:35 – 19:05 Meble Mikołajczyk – FC Słupca                     2:3    (1:1)

godz. 19:10 – 19:40 Fabnet – Galeria Słupecka                              4:4    (0:3)

godz. 19:45 – 20:15 FC Słupca – Kopernik                                       4:7    (1:4)

godz. 20:20 – 20:50 Galeria Słupecka – Meble Mikołajczyk      0:8   (0:5)

VIII KOLEJKA: 22.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Getin Bank – Sokół                                         6:1 ( 2:0)

godz. 18:35 – 19:05 Kopernik – Galeria Słupecka                        1:2  (0:1)

godz. 19:10 – 19:40 Sokół – FC Słupca                                            5:4  (4:1)

godz. 19:45 – 20:15 Meble Mikołajczyk – Fabnet                          3:2   (1:1)

 

IX KOLEJKA: 29.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Fabnet – Kopernik                                         11:2  (4:2)

godz. 18:35 – 19:05 FC Słupca – Getin Bank                                 0:5  (0:2)

godz.19:10 – 19:40 Galeria Słupecka – Sokół                                 2:1   (1:1)

około godz. 20:00 zakończenie ligi

Regulamin Słupeckiej Ligi Futsalu w sezonie 2017/2018

1. Organizatorem rozgrywek Słupeckiej Ligi Futsalu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Słupcy. Współorganizatorem rozgrywek jest natomiast Słupecki Klub Piłkarski.
2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy ul. Kopernika w poniedziałki od godziny 18:00.
3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych,
instytucji i grup koleżeńskich. Warunkiem udziału zgłoszonych drużyn jest opłata wpisowego, które
wynosi 600 zł do dnia 20 listopada 2017r. Po tym terminie /brak wpłaty/ drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
4. Każda z drużyn może zgłosić do Ligi maksymalnie 15 zawodników na otrzymanym od
organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Formularz zgłoszeniowy trzeba dostarczyć
najpóźniej  przed pierwszym mecze w lidze. Kierownik zespołu zobowiązany jest również do
złożenia przed  pierwszym meczem I kolejki ligi podpisanych przez każdego z graczy KART
ZGŁOSZENIOWYCH  ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia. W trakcie
rozgrywek  jest możliwość  zgłaszania do Ligi nowych zawodników maksymalnie na liście
zgłoszeniowej 15 zawodników.
5.Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokołu =własnoręczny podpis
zawodnika i jego numer). Podpisy zawodników są równoznaczne z ich obecnością w kadrze
meczowej. Złożenie podpisu za zawodnika nieobecnego na meczu powoduje jego automatyczną
dyskwalifikację z danego spotkania. Protokoły będą odbierane razem z kluczem do szatni na
trybunach.
6.Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz). Minimalna liczba
zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 3 w polu + bramkarz.
7.Do ligi każda z drużyn może zgłosić trzech zawodników zrzeszonych zarejestrowanych w
Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i związkach okręgowych w sezonie
2017/2018. W lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy nie  ukończą w trakcie trwania
rozgrywek 16 lat. Młodsi zgłoszeni zawodnicy nie mogą rozegrać spotkania  do dnia ukończenia
przez nich 16 roku życia. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w lidze wymagana
jest pisemna zgoda rodziców.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę
dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:
a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna do 100 zł
b) zawodnikowi zawieszenie lub dyskwalifikacja
8.Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi posiadać
przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach mają prawo
zażądać sędziowie. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne zatwierdzenie składu meczowego.
9.Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje swojego
wizerunku oraz danych osobowych.
10.Na parkiecie podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka medyczna, sędziowie i
grające drużyny, czyli zawodnicy wpisani do protokołu. Drzwi prowadzące na boisko muszą być
zamknięte. Zabrania się wchodzenia na parkiet aż do syreny kończącej dane spotkanie.
11.Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje.
12. Czas gry wynosi 2 x 15 minut ( przerwa między połowami 2 minuty, przerwa między meczami 5
minut ). Ostatnia minuta spotkania jest zatrzymywana w każdym przypadku przerwania gry (faul,
aut, itp.) Spotkanie kończy syrena (strzał oddany przed dźwiękiem syreny, który znajdzie się w
bramce zaraz po jej usłyszeniu nie będzie uznany za gola). Czas może być zatrzymany przez
sędziego w czasie meczu w szczególnych przypadkach( np. uraz zawodnika)
13. Przepisy gry – najważniejsze punkty:
-Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę
przeciwnika.
– Dozwolone jest wykonywanie tak zwanych wślizgów obronnych, kiedy rywal nie będzie
znajdował się w pobliżu.
-Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie w
wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy schodzący
gracz opuści boisko. Niedopatrzenia w tym względzie skutkować będą przerwaniem gry, o czym
zadecydują sędziowie i organizatorzy.
-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów do bramki.
-Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem.
-Rzuty wolne wykonywane są zgodnie z zasadami piłki nożnej, o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.
-W rozgrywkach obowiązuje zasada przewinień akumulowanych. Oznacza to, że piąte oraz każde
następne przewinienie drużyny w danej połowie meczu skutkuje podyktowaniem przedłużanego
rzutu karnego, który drużyna przeciwna wykona z odległości 9 metrów od bramki. Do przewinień
akumulowanych nie zalicza się jedynie błędów przy zmianie zawodnika oraz błędów przy
wznawianiu gry. Np. przekroczenia czasu 3 sekund lub błędnie wykonanego autu. Kumulujące się
faule nie przechodzą na drugą część spotkania.
-Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu
z autu wynosi 3 metry
-Czas wznowienia gry wynosi 3 sekundy. W przypadku tzw. gry na czas, każdy stały fragment gry
będzie liczony przez sędziów. Jeżeli nie będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie
piłkę otrzyma drużyna przeciwna.
14. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.
-Żółta kartka – brak kary minutowej
-Dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany
zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub na trybuny nie pauzuje w następnym spotkaniu
-Bezpośrednia czerwona kartka- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma
obowiązek zejścia do szatni, lub na trybuny i pauzuje w następnym spotkaniu
-w sytuacji, gdy bezpośrednią czerwoną kartkę lub drugą żółtą otrzyma zawodnik będący na ławce
rezerwowych, musi on zejść do szatni lub na trybuny. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w
osłabieniu.
-Trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu.
Po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością
wykluczeń z meczu
-kary minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania
-Po upływie czasu kary minutowej dla zawodnika danej drużyny inny jej gracz może uzupełnić
skład przechodząc przez strefę zmian tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra jest przerwana lub kiedy
uzyska na to zgodę sędziego lub organizatorów
-w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej, lub
dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek
-w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania
zawodników
15. Sposób rozegrania turnieju.
Turniej rozegrany zostanie systemem „ każdy z każdym”.
W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:
-bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn
-różnica bramek między zainteresowanymi drużynami
-liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu
-dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami
16 Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować
w lidze innej drużyny.
17. Drużyna, za nie stawienie się do rozegrania meczu, zostaje ukarana kwotą 50 zł., dwa razy nie
stawienia się do gry 100 zł., a za trzecie nie stawienie się na mecz jest jednoznaczne z definitywnym
wycofaniem z rozgrywek.
18.Zwrot wpisowego nie przysługuje drużynie która rozegrała choćby jeden mecz lub wycofanej z
rozgrywek .
19. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W
przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty
walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 min. od ustalonego terminu
rozpoczęcia meczu. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania, a
jedynie zamianę kolejności rozgrywanych meczów. Taka zmiana leży w gestii zainteresowanych
drużyn i powinni oni odpowiednio wcześniej poinformować o niej organizatora.
20. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku poważnych
kontuzji wzywana jest karetka pogotowia.
21.Każdy uczestnik ligi powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.
22. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
23. Harmonogram ligi podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek .
24. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy
Hali Sportowej przy ulicy Kopernika.
25. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali
sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy
wandalizmu zgłaszane będą na Policję, a niezdyscyplinowane zespoły bezwarunkowo wykluczone
z dalszych rozgrywek.
26.Rozgrywki powinny przebiegać według zasad fair play i wszelkiego rodzaju agresja słowna lub
fizyczna w stosunku do zawodnika lub sędziego karana będzie żółtą lub czerwoną kartką .
27.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go
podczas rozgrywek.
28.Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację
regulaminu.
29. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

________________________________________________________________________________

Słupecka Liga Futsalu

I kolejka 20.11.2017r.
Meble Mikołajczyk – Kopernik 6:2 (1:0)
bramki: 14 min. 1:0 Eryk Kamiński, 19 min. 2:0 Dawid Kałużny, 24 min. 2:1 Piotr Głowala, 27 min. 3:1 Patryk Grodzki, 27 min. 4:1 Łukasz Mikołajczyk, 29 min. 4:2 Sebastian Mikołajczyk samobójcza, 30 min. 5:2 Wiktor Mikołajczyk, 30 min. 6:2 Mateusz Mikołajczyk
Fabnet Team – Sokół Koszuty 2:6 (0:3)
bramki: 3 min. 0:1 Bartłmiej Gorzelańczyk, 5 min. 0:2 Bartłomiej Gorzelańczyk, 8 min. 0:3 Konrad Sroka, 20 min. 0:4 Piotr Włodarczyk, 22 min. 1:4 Kacper Woźniak, 29 min. 2:4 Norbert Lorencki, 30 min. 2:5 Piotr Dzwoniarski, 30 min. 2:6 Bartłomiej Gorzelańczyk
Galeria Słupecka – Getin Bank 3:1 (2:1)
bramki: 3 min. 0:1 Daniel Kujawa, 4 min. 1:1 Szymon Budny, 14 min. 2:1 Szymon Budny przedłużony rzut karny, 25 min. 3:1 Szymon Budny, żółta kartka: 18 min. Norbert Jędrzejczak
Sokół Koszuty – Meble Mikołajczyk 1:2 (0:0)
bramki: 20 min. 0:1 Mateusz Mikołajczyk, 27 min. 0:2 Eryk Kamiński, 28 min. 1:2 Konrad Sroka, żółta kartka 21 min. Piotr Dzwoniarski
Getin Bank – Fabnet Team 3:4 (1:1)
bramki: 6 min. 1:0 Łukasz Piguła, 12 min. 1:1 Tomasz Jarecki, 18 min. 2:1 Szymon Andrzejak, 22 min. 2:2 Norbert LOrencki, 25 min. 2:3 Norbert LOrencki, 28 min. 3:3 Norbert Jędrzejczak, 28 min. 3:4 Oleksandr Proteenko

1. Meble Mikołajczyk     2    6    8:4
2. Sokół Koszuty             2    3    7:4
3. Galeria Słupecka       1    3    3:1
4. Fabnet Team              2    3    6:9
5. Getin Bank                 2    0    4:7
6. Kopernik                    1    0    2:6
7. FC Słupca                   0    0    0:0

II kolejka

Galeria Słupecka – FC Słupca 5:1 (2:1)
bramki: 6 min. 1:0 Marcel Koziorowski, 8 min. 1:1 Aleksander Stawski, 11 min. 2:1 Marcel Koziorowski, 18 min. 3:1 Szymon Budny, 21 min. 4:1 Kuba Grzelak, 25 min. 5:1 Kuba Grzelak
Kopernik – Sokół Koszuty 5:2 (0:1)
bramki: 5 min. 1:0 Jakub Nowak, 19 min. 2:0 Błażej Adamczyk, 21 min. 2:1 Piotr Głowala, 26 min. 2:2 Michał Dreczkowski, 27 min. 3:2 Szymon Smuszkiewicz, 28 min. 4:2 Michał Dreczkowski, 29 min. 5:2 Sebastian Kubacki. Żółta kartka: Jakub Nowak
Meble Mikołajczyk – Getin Bank 2:2 (1:2)
bramki: 12 min. 1:0 Hubert Zauer, 12 min. 1:1 Dawid Kałużny, 15 min. 1:2 Dariusz Gromanowski, 22 min. 2:2 Łukasz Mikołajczyk
Fabnet – FC Słupca 5:3 (4:2)
bramki: 3 min. 1:0 Piotr Witowski, 5 min. 2:0 Jacek Kowalczyk, 8 min. 2:1 Kamil Ceglewski samobójcza, 10 min. 3:1 Jacek Kowalczyk, 12 min 3:2 Mateusz Ostrowski, 14 min. 4:2 Tomasz Jarecki, 17 min. 5:2 Piotr Witowski, 24 min. 5:3 Adrian Nadgrodkiewicz
Getin Bank Słupca – Kopernik 0:2 (0:1)
bramki: 10 min. 0:1 Dariusz Gromanowski samobójcza, 30 min. 0:2 Michał Dreczkowski
1. Meble Mikołajczyk     3    7    10:5
2. Galeria Słupecka        2    6    8:2
3. Kopernik                     3    6    9:8
4. Fabnet Team              3    6    11:12
5. Sokół Koszuty            3    3    9:9
6. Getin Bank                 4    1    6:11
7. FC Słupca                   2    0    4:10

III kolejka

FC Słupca – Meble Mikołajczyk 7:3 (1:2)
bramki: 6 min. 0:1 Łukasz Mikołajczyk, 7 min. 0:2 Wiktor Mikołajczyk, 10 min. 1:2 Artur Głowacki, 16 min. 2:2 Oskar Pietrzak, 19 min. 3:2 Aleksander Stawski, 20 min. 4:2 Adrian Górny, 20 min. 4:3 Michał Lorencki, 28 min. 5:3 Jakub Woźniak samobójcza, 30 min. 6:3 Aleksander Stawski, 30 min. 7:3 Artur Głowacki. zółta kartka: Adrian Górny

Galeria Słupecka – Fabnet 2:3 (1:0)

bramki: 5 min. 1:0 Patryk Wojciński, 17 min. 1:1 Patryk Kaźmierowski, 25 min. 2:1 Marcel Koziorowski, 30 min. 2:2 Tomasz Jarecki, 30 min. 2:3 Jacek Kowalczyk

Kopernik – FC Słupca 5:2 (2:1)
bramki: 3 min. 1:0 Szymon Smuszkiewicz, 7 min. 1:1 Oskar Pietrzak, 15 min. 2:1 Damian Augustyniak, 17 min. 3:1 Michał Dreczkowski, 22 min. 4:1 Piotr Głowala, 29 min. 4:2 Bartosz Binkiewicz, 30 min. 5:2 Michał Dreczkowski. żółte kartki: Szymon Smuszkiewicz, Artur Głowacki

Meble Mikołajczyk – Galeria Słupecka 3:2 (1:2)
bramki: 8 min. 0:1 Krzysztof Maciejewski, 9 min. 0:2 Krzysztof Maciejewski, 14 min. 1:2 Michał Lorencki, 27 min. 2:2 Michał Lorencki, 30 min. 3:2 Michał Lorencki. żółte kartki: Wiktor Mikołajczyk, Dawid Kałużny, Marcel Koziorowski – 2, czerwona kartka: Marcel Koziorowski

Sokół Koszuty – Getin Bank 4:2 (1:1)
bramki: 3 min. 0:1 Norbert Jędrzejczak, 11 min. 1:1 Mateusz Zapotoczny samobójcza, 16 min. 2:1 Piotr Dzwoniarski, 22 min. 2:2 Szymon Andrzejak, 23 min. 3:2 Konrad Sroka, 27 min. 4:2 Konrad Kobylarek. żółta kartka: Konrad Sroka

1. Meble Mikołajczyk          5  10  16:15
2. Kopernik                          4   9   14:10
3. Fabnet Team                   4   9   14:14
4. Galeria Słupecka            4   6   12:8
5. SokółKoszuty                  4   6   13:11
6. FC Słupca                        4   3   13:18
7. Getin Bank                      5       1 8:15

IV kolejka

FC Słupca – Sokół Koszuty 3:2 (2:0)
bramki: 13 min. 1:0 Aleksander Stawski, 15 min. 2:0 Artur Głowacki, 19 min. 2:1 Konrad Kobylarek, 28 min. 2:2 Łukasz Pomorski, 30 min. 3:2 Oskar Pietrzak. Żółte kartki: Bartosz Binkiewicz, Mateusz Ostrowski, Artur Głowacki – FC, Szymon Stawowy, Konrad Sroka (2) – Sokół, czerwona kartka: Konrad Sroka, Krystian Sroka – Sokół

Galeria Słupecka – Kopernik 5:2 (2:0)
bramki: 5 min. 1:0 Szymon Budny, 11 min. 2:0 Tomasz Skąpski, 20 min. 3:0 Szymon Budny, 21 min. 3:1 Jakub Waszak, 24 min. 4:1 Szymon Budny, 26 min. 5:1 Marcel Koziorowski, 27 min 5:2 Damian Augustyniak

Fabnet – Meble Mikołajczyk 3:7 (1:3)
bramki: 9 min. 0:1 Wiktor Mikołajczyk, 12 min. 0:2 Łukasz Mikołajczyk, 13 min 1:2 Jacek Kowalczyk, 15 min. 1:3 Łukasz Mikołajczyk, 16 min. 2:3 Jacek Kowalczyk, 23 min. 2:4 Michał Lorencki, 25 min. 2:5 Jacek Mikołajczyk, 28 min. 2:6 Jakub Woźniak, 29 min. 2:7 Wiktor Mikołajczyk, 30 min. 3:7 Tomasz Jarecki

Sokół Koszuty – Galeria Słupecka 2:4 (1:2)
bramki: 7 min. 1:0 Błażej Adamczyk, 9 min. 1:1 Szymon Budny, 10 min 1:2 Szymon Budny, 19 min. 1:3 Karol Grzywiński, 26 min. 2:3 Jakub Nowak, 29 min. 2:4 Szymon Budny. Żółte kartki: Jakub Nowak – Sokół, Tomasz Skąpki – Galeria

Kopernik – Fabnet 1:7 (0:4)
bramki: 9 min. 0:1 Norbert Lorencki, 12 min. 0:2 Marcin Lorencki, 15 min. 0:3 Piotr Witowski, 15 min. 0:4 Piotr Witowski, 17 min. 0:5 Tomasz Jarecki, 20 min. 0:6 Jacek Kowalczyk, 30 min. 0:7 Jacek Kowalczyk, 30 min. 1:7 Piotr Głowala. Żółta kartka: Michał Dreczkowski – Kopernik

 

1. Meble Mikołajczyk       6 13 23:17
2. Galeria Słupecka          6 12 21:12
3. Fabnet Team                6 12 24:22
4. Kopernik                       6 9 17:22
5. Sokół Koszuty              6 6 17:18
6. FC Słupca                     5 6 15:20
7. Getin Bank                   5 1 8:15

Królstrzelców i przewinieniadoVkolejki

V kolejka

Getin Bank – FC Słupca 2:3 (0:2)

bramki: 12 min. 0:1 Alksander Stawski, 13 min. 0:2 Adrian Górny, 24 min. 0:3 Łukasz Grzelak, 25 min. 1:3 Łukasz Piguła, 27 min. 2:3 Łukasz Piguła

Kopernik – Meble Mikołajczyk 3:3 (2:1)

bramki: 5 min. 1:0 Szymon Smuszkiewicz, 5 min. 2:0 Jakub Waszak, 7 min. 2:1 Michał Lorencki, 17 min. 3:1 Jacek Mikołajczyk samobójcza, 22 min. 3:2 Marcin Mikołajczyk, 28 min. 3:3 Jakub Woźniak. Żółta kartka: Łukasz Mikołajczyk – Meble

Sokół – Fabnet 2:5 (0:2)

bramki: 6 min. 0:1 Tomasz Jarecki, 7 min. 0:2 Norbert Lorencki, 18 min. 1:2 Konrad Kobylarek, 20 min. 1:3 Piotr Witowski, 27 min. 1:4 Jacek Kowalczyk, 29 min. 2:4 Błażej Adamczyk, 30 min. 2:5 Tomasz Jarecki

Getin Bank – Galeria Słupecka 1:0 (0:0)

bramka: 30 min. 1:0 Łukasz Piguła. Żółta kartka: Łukasz Piguła – Getin

Meble Mikołajczyk – Sokół 9:1 (4:0)

bramki: 3 min. 1:0 Jacek Mikołajczyk, 10 min. 2:0 Marcin Mikołajczyk, 12 min. 3:0 Eryk Kamiński, 13 min. 4:0 Jacek Mikołajczyk, 16 min. 5:0 Łukasz Mikołajczyk, 18 min. 6:0 Eryk Kamiński, 25 min. 7:0 Wiktor Mikołajczyk, 27 min. 8:0 Wiktor Mikołajczyk, 29 min. 9:0 Łukasz Mikołąjczyk, 30 min. 9:1 Piotr Dzwoniarski. Żółta kartka: Konrad Sroka – Sokół

1. Meble Mikołajczyk           8 17 35:21
2. Fabnet Team                    7 15 29:24
3. Galeria Słupecka             7 12 21:13
4. Kopernik                          7 10 20:25
5. FC Słupca                         6 9 18:22
6. Sokół Koszuty                 8 6 20:32
7. Getin Bank                      7 4 11:18

Królstrzelców i przewinienia do 5 kolejki.poprawione

VI  kolejka

Fabnet Team – Getin Banik 8:2 (4:2)
bramki: 2 min. 1:0 Piotr Witowski, 7 min. 2:0 Fabian Maćkowiak, 8 min. 2:1 Łukasz Piguła, 13 min. 3:1 Tomasz Jarecki, 14 min. 4:1 Norbert Lorencki, 14 min. 4:2 Łukasz Piguła, 22 min. 5:2 Fabian Maćkowiak, 23 min. 6:2 Norbert Lorencki, 26 min. 7:2 Jacek Kowalczyk, 27 min. 8:2 Jacek Kowalczyk, żółta kartka: Mateusz Grabowski – Getin
Galeria Słupecka – FC Słupca 7:2 (2:0)
bramki: 9 min. 1:0 Szymon Budny, 11 min. 2:0 Szymon Budny, 18 min. 3:0 Szymon Budny, 19 min. 3:1 Artur Głowacki, 21 min. 3:2 Oskar Pietrzak, 24 min. 4:2 Kuba Grzelak, 28 min. 5:2 Szymon Budny, 30 min. 6:2 Kuba Grzelak, 30 min. 7:2 Kuba Grzelak, żółte kartki: Kuba Grzelak – Galeria, Bartosz Binkiewicz – FC
Sokół Koszuty – Kopernik 4:6 (3:1)
bramki: 7 min. 1:0 Jakub Nowak, 8 min. 2:0 Szymon Stawowy, 9 min. 3:0 Błażej Adamczyk, 14 min. 3:1 Michał Dreczkowski, 16 min. 3:2 Michał Dreczkowski, 21 min. 3:3 Sebastian Jasiak, 24 min. 4:3 Konrad Kobylarek, 25 min. 4:4 Szymon Smuszkiewicz, 26 min. 4:5 Szymon Smuszkiewicz, 28 min. 4:6 Sebastian Jasiak
FC Słupca – Fabnet 2:4 (1:1)
bramki: 10 min. 1:0 Oskar Pietrzak, 13 min. 1:1 Piotr Witowski, 20 min. 1:2 Tomasz Jarecki, 24 min. 1:3 Piotr Witowski, 30 min. 2:3 Oskar Pietrzak, 30 min. 2:4 Piotr Witowski, żółta kartka: Norbert Lorencki – Fabnet
Getin Bank – Meble Mikołajczyk 0:2 (0:0)
bramki: 28 min. 0:1 Łukasz Mikołajczyk, 30 min. 0:2 Jacek Mikołajczyk, żółte kartki: Szymon Nowak – Getin, Marcin Mikołajczyk – Meble

Słupecka Liga Futsalu
Fabnet Team – Getin Bank                 8:2
Galeria Słupecka – FC Słupca             7:2
Sokół Koszuty – Kopernik                   4:6
FC Słupca – Fabnet                              2:4
Getin Bank – Meble Mikołajczyk      0:2

1. Fabnet Team                                      9 21 41:28
2. Meble Mikołajczyk                           9 20 37:21
3. Galeria Słupecka                              8 15 28:15
4. Kopernik                                            8 13 26:29
5. FC Słupca                                           8 9 22:33
6. Sokół Koszuty                                   9 6 24:36
7. Getin Bank                                         9 4 13:28

Królstrzelców i przewinienia do 6 kolejki

kolejka VII

Kopernik – Getin Bank 1:8 (1:5)
bramki: 3 min. 0:1 Łukasz Piguła, 5 min. 1:1 Jakub Waszak, 12 min. 1:2 Norbert Jędrzejczak, 13 min. 1:3 Łukasz Piguła, 14 min. 1:4 Łukasz Piguła, 15 min. 1:5 Marcin Strzykała, 26 min. 1:6 Szymon Nowak, 28 min. 1:7 Łukasz Piguła, 29 min. 1:8 Łukasz Piguła

Meble Mikołajczyk – FC Słupca 2:3 (1:1)
bramki: 4 min. 0:1 Aleksander Stawski, 9 min. 1:1 Eryk Kamiński, 27 min. 2:1 Mariusz Mikołajczyk, 28 min. 2:2 Adrian Nadgrodkiewicz, 30 min. 2:3 Adrian Nadgrodkiewicz, żółta kartka: Mateusz Mikołajczyk

Fabnet Team – Galeria Słupecka 4:4 (0:3)
bramki: 4 min. 0:1 Łukasz Stawski, 12 min. 0:2 Łukasz Stawski, 14 min. 0:3 Karol Grzywiński, 17 min. 1:3 Piotr Witowski, 22 min. 2:3 Norbert Lorencki, 23 min. 3:3 Piotr Witowski, 25 min. 4:3 Kamil Ceglewski, 27 min. 4:4 Łukasz Stawski, żółta kartka: Szymon Budny – Galeria

FC Słupca – Kopernik 4:7 (1:4)
bramki: 6 min. 0:1 Jakub Waszak, 10 min. 0:2 Szymon Smuszkiewicz, 10 min. 0:3 Szymon Smuszkiewicz, 11 min. 0:4 Mateusz Golimowski, 14 min. 1:4 Adam Grzelak, 17 min. 1:5 Jakub Waszak, 19 min. 1:6 Jakub Waszak, 22 min. 2:6 Adam Grzelak, 23 min. 3:6 Adam Grzelak, 27 min. 3:7 Błażej Wesołowski, 30 min. 4:7 Aleksander Stawski

Galeria Słupecka – Meble Mikołajczyk 0:8 (0:5)
bramki: 4 min. 0:1 Michał Lorencki, 5 min. 0:2 Michał Lorencki, 8 min. 0:3 Michał Lorencki, 13 min. 0:4 Jakub Woźniak, 15 min 0:5 Jakub Woźniak, 22 min. 0:6 Wiktor Mikołajczyk, 30 min. 0:7 Michał Lorencki, 30 min. 0:8 Wiktor Mikołajczyk

Kopernik – Getin Bank 1:8 (1:5)
bramki: 3 min. 0:1 Łukasz Piguła, 5 min. 1:1 Jakub Waszak, 12 min. 1:2 Norbert Jędrzejczak, 13 min. 1:3 Łukasz Piguła, 14 min. 1:4 Łukasz Piguła, 15 min. 1:5 Marcin Strzykała, 26 min. 1:6 Szymon Nowak, 28 min. 1:7 Łukasz Piguła, 29 min. 1:8 Łukasz Piguła

Meble Mikołajczyk – FC Słupca 2:3 (1:1)
bramki: 4 min. 0:1 Aleksander Stawski, 9 min. 1:1 Eryk Kamiński, 27 min. 2:1 Mariusz Mikołajczyk, 28 min. 2:2 Adrian Nadgrodkiewicz, 30 min. 2:3 Adrian Nadgrodkiewicz, żółta kartka: Mateusz Mikołajczyk

1. Meble Mikołajczyk       11 23 47:24
2. Fabnet Team                10 22 45:32
3. Galeria Słupecka          10 16 32:27
4. Kopernik                       10 16 34:41
5. FC Słupca                     10 12 29:42
6. Getin Bank                   10 7 21:29
7. Sokół Koszuty               9 6 24:36

Królstrzelców i przewinienia do 7 kolejki

kolejka VIII

Getin Bank – Sokół Koszuty 6:1 (2:0)
bramki: 7 min. 1:0 Hubert Zauer, 15 min. 2:0 Hubert Zauer, 16 min. 3:0 Szymon Nowak, 18 min. 4:0 Daniel Kujawa, 20 min. 5:0 Adrian Kociok, 29 min. 5:1 Bartłomiej Gorzelańczyk, 30 min. 6:1 Hubert Zauer
Kopernik – Galeria Słupecka 1:2 (0:1)
bramki: 12 min. 0:1 Karol Grzywiński, 28 min. 0:2 Patryk Wojciński, 30 min. 1:2 Damian Augustyniak
Sokół Koszuty – FC Słupca 5:4 (4:1)
bramki: 3 min. 1:0 Bartłomiej Gorzelańczyk, 3 min. 2:0 Szymon Stawowy, 6 mim. 3:0 Bartłomiej Gorzelańczyk, 9 min. 3:1 Adrian Nadgordkiewicz, 10 min. 4:1 Błażej Adamczyk, 20 min. 4:2 Adam Grzelak, 27 min. 4:3 Adrian Górny, 28 min. 4:4 Adrian Górny, 29 min. 5:4 Bartłomiej Gorzelańczyk, żółta kartka: Łukasz Grzelak – FC
Meble Mikołajczyk – Fabnet Team 3:2 (1:1)
bramki: 5 min. 1:0 Eryk Kamiński, 14 min. 1:1 Piotr Witowski, 27 min. 1:2 Jacek Kowalczyk, 29 min. 2:2 Jacek Mikołajczyk, 29 min. 3:2 Wiktor Mikołajczyk

1. Meble Mikołajczyk                    12        26      50:26
2. Fabnet Team                              11        22      47:35
3. Galeria Słupecka                       11        19      34:28
4. Kopernik                                     11       16       35:43
5. FC Słupca                                    11       12       33:47
6. Getin Bank                                  11       10      27:30
7. Sokół Koszuty                             11        9      30:46

Król strzelców i przewinienia do 8 kolejki

kolejka IX

Fabnet Team – Kopernik Słupca 11:2 (4:1)

bramki: 5 min. 1:0 Norbert Lorencki, 6 min. 2:0 Jacek Kowalczyk, 6 min. 3:0 Tomasz Jarecki, 8 min. 4:0 Tomasz Jarecki, 14 min. 4:1 Piotr Głowala, 19 min. 5:1 Tomasz Jarecki, 22 min. 6:1 Tomasz Jarecki, 25 min. 7:1 Jacek Kowalczyk, 25 min. 8:1 Tomasz Jarecki, 27 min. 9:1 Tomasz Jarecki, 27 min. 10:1 Jacek Kowalczyk, 28 min. 11:1 Tomasz Jarecki, 30 min. 11:2 Mateusz Golimowski

FC Słupca – Getin Bank 0:5 (0:2)

bramki: 3 min. 0:1 Mateusz Grabowski, 4 min. 0:2 Szymon Nowak, 17 min, 0:3 Mateusz Grabowski, 29 min. 0:4 Mateusz Grabowski, 30 min. 0:5 Szymon Andrzejak

Galeria Słupecka – Sokół Koszuty 2:1 (1:1)

bramki: 7 min. 1:0 Szymon Budny, 10 min. 1:1 Bartłomiej Gorzelańczyk, 23 min. 2:1 Szymon Budny

1. Meble Mikołajczyk             12      26   50:26
2. Fabnet Team                      12       25   58:37
3. Galeria Słupecka               12        22  36:29
4. Kopernik                             12       16   37:54
5.Getin Bank                          12        13   32:30
6. FC Słupca                            12       12   33:52
7. Sokół Koszuty                     12       9    31:48

Król strzelców i przewinienia do 9 kolejki