Regulamin Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej i Terminarz sezon 2021/2022

REGULAMIN REGIONALNEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY na sezon 2021/2022

1. CEL:
Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.

2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.

3. TERMIN i MIEJSCE:
Rozpoczęcie ligi 07.11.2021 r. o godz. 15:00. Liga rozgrywana będzie w hali MOSiR w Słupcy w/g terminarza dostarczonego zespołom.

UWAGA: mecze w danej kolejce mogą ulec przyspieszeniu, dlatego drużyny muszą być gotowe do gry 30 minut przed wyznaczonym terminem.

4. UCZESTNICTWO:
W lidze uczestniczą zespoły zgłoszone do ligi do dnia 28 października 2021 r.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS mają prawa do gry w lidze.
Zespoły zobowiązane są przed rozpoczęciem ligi złożyć organizatorom listy zgłoszeń zawodników z podpisami o zapoznaniu się z regulaminem Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2021/2022.
Listy zgłoszeń drużyny pobierać mogą w biurze MOSiR, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca lub na stronie www.mosirslupca.pl

5. SPRAWY TECHNICZNE:
Obowiązują przepisy PZPS, z wyjątkiem:
– gramy do 3 wygranych setów, za zwycięstwo 3:0 3 pkt. /przegrany 0 pkt./, za zwycięstwo 3:2 2 pkt. /przegrany 1 pkt./, za zwycięstwo 3:1 3 pkt /przegrany 0 pkt/.
O kolejności w lidze decyduje:
a) ilość zdobytych punktów
b) przy równej ilości punktów różnica setów z całej ligi
c) bezpośrednie spotkanie /sety/ a w przypadku takiej samej stosunku setów, liczymy małe punkty d) stosunek małych punktów z całej ligi
Dwa mecze oddane walkowerem automatycznie wykluczają zespół z ligi.
UWAGA: nie ma możliwości przekładania meczy ze względu na ponoszone koszty z tytułu prowadzenia ligi jak również braku wolnych terminów na hali do rozegrania dodatkowych spotkań.

6. NAGRODY:
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy i puchary. Statuetki dla najlepszego:rozgrywającego, libero, przyjmującego, środkowego i atakującego.

7. SPRAWY FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 400,00 złotych od zespołu płatne tylko przelewem do dnia 29.11.2021 r. na konto 24 8542 0001 0024 3537 0003 7363 .

DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE w poprzedniej lidze w sezonie 2020/2021 wpisowe obowiązuje w wysokości 300,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w lidze jest wpłata wpisowego przed rozpoczęciem trzeciej kolejki ligi.
Koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

8. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia covid.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczące w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.
UWAGA:
Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.